Tanja Visser Natuurdiëtist & Integraal Voedingstherapeut

Voel je goed: voed je goed!

Tarief & Vergoeding.

Tarief

Mijn tarief is €24,50 per 15 minuten ofwel €98,- per uur.

.
Het tarief geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op 15 minuten.

De directe tijd is de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent, je met mij telefonisch in gesprek bent of ik je email beantwoord.
De indirecte tijd is de tijd die ik besteed aan o.a. het doornemen van de algemene vragenlijst, klachtenregistratielijst, eetverslagen, evaluatie verslagen, onderzoeken, het samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van en overleg met de verwijzend arts of medebehandelaar. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Kosten van het eerste gesprek

De kosten van het eerste gesprek zijn opgebouwd uit de kosten voor het doornemen van je dossier, de gesprekstijd en de uitwerktijd.
Gesprekstijdkosten: €98,- per uur. Gemiddelde duur 1e gesprek: 1 tot 1,5 uur=€98 tot €147,-
Doornemen dossier en uitwerkkosten: €49 euro (1/2 uur) of €73,50 euro (3/4 uur, bij ingewikkelde problematiek)

Kosten van de vervolggesprekken 

De kosten van de vervolggesprekken hangen af van de benodigde gesprekstijd en de tijd besteed aan voor- en nawerk. Vervolggesprekken duren gemiddeld ½-1 uur.
Bij afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn geannuleerd, breng ik 100% van de gereserveerde gesprekstijd in rekening.

In de praktijk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing (link voorwaarden).

Vergoeding

Je ontvangt en betaalt mijn rekeningen eerst zelf. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding via de zorgverzekeraar

Mijn werk valt bij je zorgverzekering onder het kopje Dieetadvisering. In 2024 wordt er vanuit de Basisverzekering 3 uur Dieetadvisering per jaar vergoed. Via de Aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van je pakket eventueel nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar en per zorgverzekeringspolis. Raadpleeg daarom altijd je poliswaarden voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden.

Het door je verzekeraar vergoede uurtarief is meestal lager dan mijn uurtarief. Het gemiddelde vergoede uurtarief ligt in 2024 rond de €70-80,- per uur. Met ingang van 2009 gelden bij erkende diëtisten 'vrije tarieven'. Dit betekent dat de diëtist haar eigen uurtarief mag vaststellen. Deze ligt ongeveer tussen 70 en 100 euro en is afhankelijk van iemands ervaring en deskundigheid. Zorgverzekeraars gaan uit van het laagste uurtarief. Ze houden daarbij geen rekening met de kwaliteit, ervaring en aanvullende opleidingen van de orthomoleculair werkende natuurdiëtist (die naast voeding nog andere adviezen geeft).
Je dient altijd zelf eerst je (verplicht) eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vind je in de polisvoorwaarden. Voor 2024 geldt een verplicht eigen risico van €385,- Let op: Voor kinderen geldt het verplicht eigen risico niet.


Verwijsbrief

Sommige verzekeraars stellen als voorwaarde tot vergoeding, dat je een verwijsbrief hebt van je arts (huisarts, specialist, natuurarts, tandarts). 
Er zijn ook veel verzekeraars die mijn consulten zonder verwijsbrief vergoeden. Kijk dit na in de polisvoorwaarden of informeer bij je zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is niet nodig wanneer je de behandeling zelf betaalt.


Aanvullende voorwaarden

Sommige verzekeraars stellen nog aanvullende voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Enkele voorbeelden zijn, dat de diëtist lid is van de beroepsvereniging NVD en/of DCN, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, een zorgcontract heeft gesloten met de zorgverzekeraar en op de factuur bepaalde behandel- of praktijkgegevens staan vermeld.
Kijk voor meer informatie de polisvoorwaarden na of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Administratiekosten door de zorgverzekeraar

Omdat ik geen contracten heb afgesloten kan je verzekeraar bij een zogeheten naturapolis administratiekosten in rekening brengen. Bij een restitutiepolis worden geen administratiekosten berekend. De hoogte van de administratiekosten staan vermeld in je polisvoorwaarden. Dit varieert tussen de 10-25% van de maximaal te vergoeden behandelkosten. Sommige verzekeraars vergoeden alleen dieetbehandelingen van gecontracteerde diëtisten. In dit geval betaal je de kosten van mijn behandeling helemaal zelf. 

Mijn praktijkgegevens

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (nr. 99900714289).
Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD lidmaatschapsnummer 0020015).
Ik ben aangesloten bij Natuur Diëtisten Nederland (NDN).
Mijn AGB-Zorgverlenerscode is: 24-000711.
Ik ben ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37153605.
Ik heb voor 2024 géén contract afgesloten met zorgverzekeraars om zo veel mogelijk vrijheid in de behandelingsmogelijkheden te houden. 


Vergoeding via de belastingdienst 

Kosten voor dieetadvisering die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed, kun je opvoeren als Specifieke Zorgkosten bij je belastingaangifte. Bij een gedeeltelijke vergoeding door je zorgverzekeraar is alleen het niet-vergoede deel aftrekbaar. Je kunt geen uitgaven aftrekken die vallen onder het verplicht of vrijwillig eigen risico. Alleen de zorgkosten boven een bepaald bedrag zijn aftrekbaar. Dit bedrag is de zogenaamde drempel. De drempel hangt af van je inkomen. Raadpleeg je belastingadviseur of de Belastingdienst voor meer informatie.

 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van  toepassing in mijn praktijk zijn hier te downloaden.