Tanja Visser Natuurdiëtist & Integraal Voedingstherapeut

Voel je goed: voed je goed!

Werkwijze persoonlijk consult

Hieronder vind je meer informatie over mijn werkwijze tijdens persoonlijke consulten in mijn praktijk. Aan bod komen:

  • Voorbereiding
  • Het eerste consult
  • Het vervolg
  • Nader onderzoek
  • Doorverwijsmogelijkheden
  • Privacy
  • Klachten

Voorbereiding

Om je in het eerste gesprek goed te kunnen adviseren maak ik gebruik van een tweetal registratieformulieren: een algemene vragenlijst met een eetverslag van 3 dagen en een gezondheidsvragenlijst. 
Deze twee formulieren stuur ik je per mail toe of kun je hier zelf downloaden:
Algemene vragenlijst volwassene
Algemene vragenlijst kind
Gezondheidsvragenlijst
Het is handig om deze lijsten minimaal 3 dagen en bij voorkeur digitaal van tevoren naar mij terug te sturen. 
Als er onderzoeken zijn gedaan (bloedonderzoek, urineonderzoek, ontlastingsonderzoek) stuur dan s.v.p. een kopie van de uitslag(en) mee. Je kunt deze opvragen bij je behandelend arts of therapeut. 
Ik lees mij dan van tevoren in, waardoor we tijdens het consult gemakkelijker tot een passend behandelplan en advies kunnen komen.

Het eerste consult

Het eerste consult duurt gemiddeld 1-1 1/2 uur. 
We bespreken welke hulp je zoekt en wat je met de behandeling wilt bereiken. 
Daarnaast inventariseren je vragen op het gebied van voeding en natuurlijke behandelmethoden. 
Ik neem je leef- en eetsituatie met je door en bekijk de ingevulde vragenlijsten. 
Ik beoordeel eventuele uitslagen van medisch of nutriëntenonderzoek. 
Ik besteed veel aandacht aan het achterhalen van de mogelijke oorzaken van je gezondheidsproblemen en de relatie met je eet- en leefstijl. Belangrijk is, dat we het behandelplan hier zo veel mogelijk op afstemmen. 

Bij het doornemen van het behandelplan en de praktische adviezen komen punten aan bod, zoals:
Welke voedingsmiddelen zijn wel en niet gezond voor mij?
Waar kan gezonde producten kopen en hoe maak ik hier lekkere en gezonde maaltijden van?
Welke supplementen (vitamines, kruiden, homeopathie etc) zijn goed voor mij om te gebruiken?
Welke aanvullende onderzoeken zijn zinvol?
Wanneer en welk resultaat kan ik verwachten?

Ik werk altijd het behandelplan en de praktische adviezen van het eerste consult schriftelijk voor je uit.

Zelf leren onderscheiden wat wel en niet gezond voor jou is

Ik vind het belangrijk dat je zelf leert ontdekken wat wel en niet goed voor je is. Hiervoor heb je inzicht en kennis over voeding en gezondheid nodig. Maar bovenal leren luisteren naar signalen van je eigen lichaam. Ik leer je waar je op kunt letten, wat het je vertelt en wat je er mee kunt doen. Zo leer je zelf je gezondheid bewaken en herstellen wanneer dat nodig is. 

Het vervolg

Afhankelijk van je situatie en eigen behoefte volgen na het eerste consult meestal na 4-8 weken één of meer vervolgafspraken. In de vervolgafspraken staan je vragen en ervaringen met de uitvoering van de adviezen en het effect van de behandeling centraal. 
Aan de hand van je ervaringen, informatie uit klachtenregistratielijsten, eetdagboek en uitslagen van eventuele onderzoeken monitoren we je vorderingen. Zo nodig passen we het behandelplan aan en volgen aanvullende adviezen. 
Ik werk de adviezen van een vervolggesprek altijd schriftelijk voor je uit.

Nader onderzoek: Meten is meer weten

Regelmatig adviseer ik om nader onderzoek te doen naar je gezondheid via bloed-, urine-, speeksel- en/of ontlastingsonderzoek. 
Als klinisch natuurdiëtist heb ik mij gespecialiseerd in het aanvragen, interpreteren en vertalen in praktische adviezen van voedingsgerelateerde laboratoriumonderzoeken. Ik werk hiervoor samen met diverse artsen, biochemici en laboratoria. 
Je ontvangt altijd een kopie van deze onderzoeksresultaten voor het opbouwen van je eigen gezondheidsdossier.

Doorverwijsmogelijkheden: Twee weten meer dan één

Zo nodig kan ik je voor aanvullende hulp doorverwijzen naar een andere gezondheidsprofessional. 
Ik hecht veel waarde aan een goede wederzijdse overdracht en afstemming en onderlinge samenwerking met andere collega’s. Uiteraard wissel ik alleen behandelgegevens met collega’s uit na jouw toestemming. 
Ik werk samen met onder meer osteopaten, homeopaten, natuurartsen, acupuncturisten, holistische tandartsen, shiatsutherapeuten, (ortho)pedagogen, lactatiedeskundigen, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten en psychotherapeuten/gesprekstherapeuten.

Privacy

Tijdens de behandeling ga ik zorgvuldig met de gegevens uit je gezondheidsdossier om. Soms is het voor de behandeling nodig, dat ik informatie uitwissel met je behandelend arts of andere gezondheidsprofessional. Hiervoor vraag altijd vooraf je toestemming. Ik hanteer in de praktijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je dossier wordt tot 10 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard en daarna vernietigd. Je kunt mij eventueel schriftelijk vragen tegen vergoeding van de onkosten een kopie van het dossier toe te sturen. 

Klachten

Als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je je richten tot de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn in Amersfoort.

 Tanja Visser 

Natuurdietist & Integraal Voedingstherapeut

Hoefstraat 19
1705 EJ Heerhugowaard
Tel. 072-5711475
info@dieetcare.nl
www.dieetcare.nl

Tevens spreekuur in Gezondheidscentrum Hoep-Zuid, Schagen

Kwaliteitsregister voor Paramedici geregistreerd

Verbonden aan Natuur Diëtisten Nederland