Tanja Visser Natuurdiëtist & Integraal Voedingstherapeut

Voel je goed: voed je goed!

Werkwijze persoonlijk consult

Hieronder vind je meer informatie over mijn werkwijze tijdens persoonlijke consulten in mijn praktijk. Aan bod komen:

  • Voorbereiding
  • Het eerste consult
  • Het vervolg
  • Nader onderzoek
  • Doorverwijsmogelijkheden
  • Privacy
  • Klachten

Voorbereiding

Om je in het eerste gesprek goed te kunnen adviseren maak ik gebruik van twee registratieformulieren: een algemene vragenlijst met een eetverslag van 3 dagen en een gezondheidsvragenlijst. 
Deze twee formulieren stuur ik je per mail toe wanneer je een afspraak maakt in de praktijk.
Het is handig om deze lijsten minimaal 3 dagen en bij voorkeur digitaal in Word van tevoren naar mij terug te sturen. 
Als er onderzoeken zijn gedaan (bloedonderzoek, urineonderzoek, ontlastingsonderzoek) stuur dan s.v.p. een kopie van de uitslag(en) mee. Je kunt deze opvragen bij je behandelend arts of therapeut. 
Ik lees mij dan van tevoren in, waardoor we tijdens het consult beter en sneller tot een passend behandelplan en advies kunnen komen.

Het eerste consult

Het eerste consult duurt gemiddeld 1-1,5 uur. 
We bespreken tijdens dit consult welke hulp je zoekt, welke vragen er bij je leven, wat je met de behandeling wilt bereiken en welke behandelmogelijkheden ik je kan bieden.
We nemen je leef- en eetpatroon en gezondheidsconditie samen door o.a. aan de hand van de door jouw ingevulde vragenlijsten en eventuele uitslagen van medisch of nutriëntenonderzoek. 
We besteden aandacht aan het achterhalen van de mogelijke oorzaken van je gezondheidsproblemen en de relatie met je eet- en leefstijl. Dit, zodat we het behandelplan hier zo veel mogelijk op kunnen afstemmen. We stellen samen een behandelplan op, nemen je vragen en de eerste praktische adviezen door.

Bij het doornemen van het behandelplan en de praktische adviezen komen punten aan bod, zoals:
-Welke voedingsmiddelen zijn wel en niet gezond voor mij?
-Waar kan ik gezonde producten kopen en hoe maak ik hier lekkere en gezonde maaltijden van?
-Welke supplementen (vitamines, kruiden, homeopathie etc.) zijn goed voor mij om te gebruiken?
-Welke onderzoeken zijn zinvol?
-Wanneer en welk resultaat kan ik verwachten?

Ik werk altijd het behandelplan en de praktische adviezen van het eerste consult schriftelijk voor je uit.

Zelf leren onderscheiden wat wel en niet gezond voor jou is

Ik vind het belangrijk dat je zelf leert ontdekken wat wel en niet goed voor je is. Hiervoor heb je inzicht en kennis over voeding en gezondheid nodig. Maar bovenal leren luisteren naar signalen van je eigen lichaam. Ik leer je waar je op kunt letten, wat het je vertelt en wat je er mee kunt doen. Zo leer je zelf je gezondheid bewaken en herstellen wanneer dat nodig is. 

Het vervolg

Afhankelijk van je situatie, de effecten van de behandeling en je eigen behoefte volgen er na het eerste consult één of meer vervolgafspraken om de 4 tot 8 weken. In de vervolgafspraken staan je vragen en ervaringen met de uitvoering van de adviezen en het effect van de behandeling centraal. 
Aan de hand van je ervaringen, informatie uit klachtenregistratielijsten, eetdagboek en uitslagen van eventuele onderzoeken monitoren we je vorderingen. Zo nodig passen we het behandelplan aan en volgen er aanvullende adviezen. 
Ik werk de adviezen van een vervolggesprek altijd schriftelijk voor je uit.

Nader onderzoek: Meten is meer weten

Regelmatig adviseer ik om nader onderzoek te doen naar je gezondheid via bloed-, urine-, speeksel- en/of ontlastingsonderzoek. 
Als klinisch natuurdiëtist heb ik mij gespecialiseerd in het aanvragen, interpreteren en vertalen in praktische adviezen van voedingsgerelateerde laboratoriumonderzoeken. Ik werk hiervoor samen met diverse artsen, biochemici en laboratoria. 
Je ontvangt altijd een kopie van deze onderzoeksresultaten voor het opbouwen van je eigen gezondheidsdossier.

Doorverwijsmogelijkheden: Twee weten meer dan één

Zo nodig verwijs ik je voor aanvullende hulp door naar een andere gezondheidsprofessional. 
Ik hecht veel waarde aan een goede wederzijdse overdracht en afstemming en onderlinge samenwerking met andere collega’s. Uiteraard wissel ik alleen behandelgegevens met collega’s uit na jouw toestemming. 
Ik werk samen met onder meer osteopaten, homeopaten, natuurartsen, acupuncturisten, holistische tandartsen, shiatsutherapeuten, (ortho)pedagogen, lactatiedeskundigen, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten en psychotherapeuten/gesprekstherapeuten.

Privacy

In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je paramedisch optimaal te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van je behandeling. 
Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om volgens de wettelijke richtlijnen vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Soms is het voor de behandeling belangrijk, dat ik informatie uitwissel met je behandelend arts of andere zorgverlener. Hiervoor vraag altijd vooraf je toestemming. 
Als client heb je vanuit de bovengenoemde twee wetten ook rechten, zoals het recht om je (behandel)gegevens op te vragen, te laten wijzigen of (deels) te verwijderen. Hiervoor kun je het Aanvraagformulier Medische Gegevens van de praktijk downloaden: Aanvraagformulier Medische Gegevens.
Voor meer informatie over privacy in mijn praktijk zie mijn privacyreglement, hier te downloaden: Privacyreglement Natuurdietist Tanja Visser.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de behandeling in de praktijk of de manier waarop ik met je ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Je kunt hiervoor eventueel het klachtenformulier van de praktijk downloaden: klachtenformulier. 
Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of je hulp wilt bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici (aansluitnummer 00088300). 
Voor meer informatie zie www.klachtenloketparamedici.nl.